Bragdy Lleu

Bragdy crefft gwobrwyedig bro Dyffryn Nantlle yw Bragdy Lleu. Yn cefnogi'r economi leol, rydym yn frŵd dros iaith, hanes a diwylliant yr ardal ac yn creu cwrw bendigedig gan ddefnyddio cynhwysion naturiol o’r safon uchaf. Rydym yn cyflenwi casgenni a photeli i dafarndai, siopau a bwytai, a gwerthu'n uniongyrchol o’r bragdy. Cwrw’r Celtiaid… 800 mlynedd o etifeddiaeth ymhob diferyn.

Bragdy crefft gwobrwyedig bro Dyffryn Nantlle yw Bragdy Lleu. Yn cefnogi'r economi leol, rydym yn frŵd dros iaith, hanes a diwylliant yr ardal ac yn creu cwrw bendigedig gan ddefnyddio cynhwysion naturiol o’r safon uchaf. Rydym yn cyflenwi casgenni a photeli i dafarndai, siopau a bwytai, a gwerthu'n uniongyrchol o’r bragdy. Cwrw’r Celtiaid… 800 mlynedd o etifeddiaeth ymhob diferyn.

Blodeuwedd

BLODEUWEDD

CWRW HAF CYMREIG

Daeth yr ysbrydoliaeth i greu’r cwrw ysgafn hwn o hanes Blodeuwedd, y ferch brydferth yn chwedlau’r Mabinogi, sydd â’u gwreiddiau yn ardal Dyffryn Nantlle. Crëwyd Blodeuwedd gan Gwydion, y dewin, o amrywiaeth o flodau’r maes, ac mae’r natur ffres ac ysgafn hynny’n cael ei adlewyrchu yn y cwrw arbennig hwn sydd â blas mwy arno.

Bwyd awgrymir sy’n cyd fynd: Cyri, Caws, Bwyd Môr, Pasta, Ffa ac Ffacbys, Risoto

3.6% ABV

Ar gael mewn casgen a photel

GWYDION

CWRW TYWYLL CRYF CYMREIG

Dewin ac arwr oedd Gwydion yn chwedlau’r Mabinogi sydd â’u gwreiddiau yn ardal Dyffryn Nantlle. Roedd Gwydion yn gymeriad tywyll, cryf a hudolus a dyna yn union ein bwriad wrth greu’r cwrw chwerw traddodiadol hwn. Swyn, ym mhob diferyn!

Bwyd awgrymir sy’n cyd fynd: Hwyaden, Cig Moch, Selsig, Stiw, Pei, Caserôl

4.7% ABV

Ar gael mewn casgen a photel

Gwydion
Lleu

LLEU

CWRW MELYNGOCH CYMREIG

Caiff y cwrw ei enw ar ôl cymeriad Lleu o chwedlau’r Mabinogi sydd â’u gwreiddiau yn ardal Dyffryn Nantlle. Roedd Lleu yn gymeriad unigryw, cryf, cofiadwy a deniadol, ac rydym wedi gweithio’n galed i gyfleu’r nodweddion hynny yn ein cwrw.

Bwyd awgrymir sy’n cyd fynd: Byrgyr, Stêc, Cyw Iâr, Llysiau wedi rhostio

4.0% ABV

Ar gael mewn casgen a photel

Cysylltwch â ni...

Bragdy Lleu
Stad Ddiwydiannol Penygroes
Caernarfon, LL54 6DB
07724 902532

post@bragdylleu.cymru